Refter - GBS De Knipoog

Capaciteit:
maximum 240 personen

 

Beschikbaarheid

De refters zijn ter beschikking op het ogenblik dat zij niet in gebruik zijn door de gemeentelijke scholen of door het gemeentebestuur van Ranst. Tijdens de schooldagen zijn de refters tot 18 uur uitsluitend ter beschikking van de gemeentelijke scholen.
Schooldagen zijn lesdagen en dagen waarop de scholen buitenschoolse activiteiten organiseren.

OPGELET!
Wanneer je deze zaal reserveert (wanneer je dus op verzenden drukt op het reservatieformulier) wordt de factuur opgemaakt en zijn in voorkomend geval annulatiekosten te betalen. Een reservatie is bij deze zaal meteen een boeking.
 
Om de sleutel van dit lokaal te bekomen, dien je contact op te nemen met de schooldirectie/ Tel: 03 475 14 48
E-mail: directie [dot] gbsranst [at] ranst [dot] be ( directie[dot]gbsranst [at] ranst [dot] be )
Refter - GLS De Knipoog
«  

juni 2019

  »
maa din woe don vri zat zon
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
18u-24u
5
 
6
 
7
 
8
8u-12u30
12u30-18u
9
8u-12u30
12u30-18u
18u-24u
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
8u-12u30
12u30-18u
18u-24u
17
 
18
 
19
 
20
 
21
18u-24u
22
 
23
 
24
 
25
 
26
18u-24u
27
18u-24u
28
18u-24u
29
8u-12u30
12u30-18u
18u-24u
30
8u-12u30
12u30-18u
18u-24u
Verhuurd
In behandeling
Beschikbaar

Voor de refter en keuken van GLS De Knipoog: € 50 per dagdeel.

De refters van de gemeentescholen worden enkel ter beschikking gesteld van volgende gebruikers:

  • Gemeentelijke adviesraden en door een adviesraad erkende Ranstse verenigingen
  • Het Rode Kruis voor de inzameling van bloed
  • De personeelsleden en raadsleden van de gemeente en het OCMW van Ranst ter gelegenheid van hun zilveren huwelijksjubileum, hun pensionering, hun overlijden of het overlijden van een gezinslid
  • Verenigingen van binnen en buiten de gemeente met een caritatief doel
  • Verenigingen of instellingen uit de gemeente Ranst die vorming geven aan kinderen van 12 jaar of jonger
  • Organisaties die dactylocursussen geven voor lagere schoolkinderen

Het college van burgemeester en schepenen kan in uitzonderlijke omstandigheden en mits degelijke motivering de refters ter beschikking stellen van andere personen, verenigingen of instellingen van de gemeente Ranst.

De refters van de gemeentescholen mogen niet gebruikt worden voor het geven van fuiven.

Zaal reserveren?

Interesse in een van onze zalen?

>> Kies uw zaal, klik op 'beschikbaarheid' in de linkerkolom.
>> Kies uw vrije datum in de kalender door op het cijfer van uw keuze te klikken.
>> Vul het formulier in en klik op 'verzenden'.